NOORE HEATAHTESAADIKU KONKURSS 

Tere tulemast 2019 aasta Bert Massoni Noore Heatahtesaadiku Konkursile TALLINNAS !

Iga Euroopa Foorumi liikmesriik on kutsutud esitlema oma kandidaati kaheteistkümnendale Euroopa Noore Heatahtesaadiku Konkursile.

Osaleda saavad vaid rahvusliku võistluse võitjad. Lähemat informatsiooni konkursi kohta saate kohalikult Noore Heatahtesaadikute Auhinna esindajalt või Euroopa Noore Heatahtesaadiku Komiteelt.

ÜLDINE INFORMATSIOON
Noore Heatahtesaadiku Konkursil on kaks eesmärki:
• Tunnustada, julgustada ja toetada noori inimesi, kes on aktiivselt tegevad ühiskonna heaolu loomisel
• Edendada Lionite tuntust ja laiendada heategevus valdkondi

Noorte inimeste tunnustamiseks toimub Euroopa finalistide lõppvõistlus iga-aastasel Euroopa Foorumil.

Järgnev osa on väljavõte reeglistikust. Kahtluste korral kehtib ametlik regulatsiooni versioon.

OSALEJAD:

1. Kvalifitseerumiseks peavad finalistid olema vähemalt 15 aastased ja mitte vanemad kui 19 aastased 30 juuni seisuga vastava EF toimumise aastal.
2. Iga Euroopa Foorumi liikmesriik võib nomineerida vaid ühe osaleja antud konkursile.
3. Finalistid peavad olema registreeritud Euroopa Komitee juhatuse juures hiljemalt juuli lõpuks võistluse toimumise aastal ning registreerunmiseks peavad olema täitnud vastava registreerimisvormi.
4. Finalistide võistlusel osalemise kulud kaetakse osalejate endi (osaleva riigi) poolt.

KONKURSS:

Igat finalisti intervjueeritakse kolme hindaja poolt. Hindajaiks on “mitte-Lionid”, mees ja naine, teeninduse-, hariduse ja tööstuse valdkondadest. Nad hindavad finaliste järgmiste omaduste põhjal: ühiskonna teenimise aktiivsus, isiksus ja juhi omadused, auhinnaraha kasutamise eesmärk ja oma tegevusest rääkimise võimekus.

AUHINNAD

Võimalik on võita järgmisi auhindu, mida saab kulutada oma projekti heaks:
1. auhind: 3500 EUR
2. auhind: 1500 EUR
3. auhind 500 EUR

Detailse informatsiooni leiate failidest Lions’ite Euroopa Noore Saadiku Auhinna protseduurid ja reeglid ja Application Form YAA 2019.