JÄRELVALVEKOMITEE

ID Heimo Potinkara, EF2019-le määratud Rahvusvaheline Direktor
Üks Euroopa ametis olevatest Rahvusvahelistest Direktoritest, kes on Rahvusvahelise Lions Organisatsiooni Maailma Presidendi poolt määratud juhendama Euroopa Foorumi korraldust.

PID Phil Nathan, EF Nõustaja & Arhivaar 2017-2022
Valitakse Euroopa Volikogu poolt ametisse viieks aastaks ning tema ülesandeks on jälgida ning analüüsida kõiki tehtud otsuseid ning olla nõustaja Järelvalve- ning Korralduskomiteele. Nõustaja & Arhivaar on Euroopa Foorumi elav südametunnistus ning jätkusuutlikkuse tagaja. Tema peab tagama, et vastuvõetud otsused realiseeruks ning tulevastel aastatel käitutaks vastavalt nendele.

PCC Peter Brandenburg, EF Raamatupidaja 2017-2022
Valitakse Euroopa Volikogu poolt ametisse viieks aastaks ning tema ülesandeks on kontrollida Foorumi kulutusi ning eelarvet ning kõrvutada neid varasemate Foorumitega.

Järelvalvekomitee peamiseks ülesandeks on monitoorida Foorumi logistilisi, administratiivseid, finantsilisi ning Foorumi sisuga seonduvaid teemasid. Lisaks on Komitee ülesandeks tagada, et Euroopa Foorum vastaks Euroopa Volikogu poolt kehtestatud reeglistikule. Järelvalvekomitee kooseb järgnevatest isikutest ning ametikohtadest:

EF2019 Järelvalvekomitee:

 • ID Heimo Potinkara, määratud Rahvusvaheline Direktor, Euroopa Foorum 2019 Järelvalvekomitee esimees
 • PID Kalle Elster, EF2019 Foorumi president
 • PID George Papas, EF2019 asepresident, EF2020 president
 • 1.VDG Märt Viileberg, EF2019 Programmi direktor
 • PDG George Savvides, EF2020 Programmi direktor
 • PID Phil Nathan, EF Nõustaja & Arhivaar

Koosolekutele kutsutud:

 • PCC Peter Brandenburg, EF Raamatupidaja
 • Ingo Brookman, LEMC – Thomas Kuti noorte muusikute konkursi esimees
 • Pompillia Szellner, EF Noore heatahtesaadiku konkursi esimees
 • Madis Sinijärv, EF2019 Peasekretär
 • Tiina Mirka, EF2019 raamatupidaja
 • Anneli Pilliroog, EF2019 Ürituste programmijuht
 • Mari-Liis Vihul, EF2019 Veebi administraator
 • DG Arvi Perv, EF2019 vabatahtlike eestvedaja
 • Margus Malla, EF2019 Noortevahetuse programmi eestvedaja
 • IPDG Ragnar Lõivukene, EF2019 korraldusmeeskonnas Thomas Kuti noorte muusikute konkursi eestvedaja

Järelvalvekomitee korraldab oma tööd oma äranägemisel järgmise ajagraafiku alusel:
1. Järelvalvekomitee ametlik koosolek 2018.a oktoobris Skopje Euroopa Foorumil
2. Järelvalvekomitee ametlik koosolek 2019.a veebruaris Tallinnas

Vastavalt vajadusele kutsutakse nendele koosolekutele asjakohaseid Korralduskomitee liikmeid (näiteks Thomas Kuti konkursi esimees vmt) Kui määratud Rahvusvaheline Direktor ja Nõustaja & Arhivaar peavad vajalikuks, organiseeritakse täiendavaid koosolekuid Foorumi presidendi ja teiste Korraldusmeeskonna liikmetega.

Järelvalvekomitee võib ühtlasi ka otsustada koosolekute läbiviimise vahetult enne ja peale Foorumit selle toimumiskohas.

ID Heimo Potinkara

PID Phil Nathan

PCC Peter Brandenburg