EL_Regionaalarengufond_hor_ENG-1

Projekti nimi:

Lions Europa Forum 2019

Eesmärgid ja oodatavad tulemused:

Lions Euroopa foorumi eesmärk on kokku tuua lionid kõikidest Euroopa riikidest. Foorumil arutakse ja otsustatakse üleeuroopalisi heategevusega seotud lionsküsimusi, peetakse plenaaristungeid, seminare, erinevaid töötubasid ja nõupidamisi, kohtutakse Lions maailma juhatusega, s.h. presidendiga. Foorumi raames toimub noortele suunatud Thomas Kuti muusikakonkurss, kus osalevad kuni 23 aastased noored üle Euroopa.

Konverentsi korraldamiseks taotlesime EAS-i kaudu Rahvusvalise sündmuste ja konverentside toetust, mis sai positiivse vastuse

Konverentsi toetakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondist 30 000 euroga