UNGA AMBASSADÖRERS PRIS  

VÄLKOMNA TILL 2019 års Bert Masson Unga Ambassadörers Pris i TALLINN!

Varje medlem i Europa Forumet är välkommen att presentera sina finalister för den 12 Europeiska Unga Ambassadörers Pris. Endast finalister i den nationella tävlingen kan delta. För mer information kontakta den ansvarige personen för de lokala Unga Ambassadörer eller kommittén för de europeiska unga ambassadörerna.

GENERELL INFORMATION:
Det finns två syften med Unga Ambassadörers tävling:
• Upptäcka, uppmuntra och stödja unga människor som aktivt är involverade i välfärdssamhället
• Stärka bilden av Lions och försöka öka våra egna tjänster
En tävling mellan europeiska finalister kommer att hållas på det årliga Europa Forumet för att upptäcka dessa unga människor. Vinnande finalisterna kommer att belönas med pris.
Texten nedan är ett utdrag from reglerna. Vid tveksamhet gäller endast den officiella versionen av förordningen.

Deltagare
1. För att kunna ta del av tävlingen måste finalisterna vara minst 15 år och högst 19 år den 30 juni året då Europa Forumet äger rum.
2. Varje medlem i Europa Forumet får nominera en (och endast en) deltagare till tävlingen.
3. Finalisterna måste fylla i ansökningsblanketten och registreras hos Europeiska kommitténs ordförande i slutet av juli året då tävlingen äger rum.
4. Medlemmarna står för kostnaden som finalisterna måste betala för att kunna delta i tävlingen.

Tävling
Varje finalist kommer att intervjuas av tre domare. Domarna är tre ”icke-Lions”, män och kvinnor från tjänstesektorn, utbildningssektorn och industrisektorn. De kommer att ge poäng till finalisterna baserat på deras allmännyttiga verksamhet, personlighet, ledarskapsförmåga, hur de använder prispengarna och förmågan att tala om deras aktiviteter inom servicesektorn

Priser
Man kan vinna följande priser:
Följande priser kommer att delas ut och man måste spendera prispengarna på sitt projekt:
1 plats : 3500 EUR
2 plats : 1500 EUR
3 plats : 500 EUR

Du hittar den detaljerade informationen i filerna Procedurregler för Ung Ambassadörs Konkurrens och Ansökningsblankett YAA 2019.