PLENAARISTUNG

See lehekülg uuendatakse lõpliku ajakavaga 2019.a juulis

 

EF2019 Euroopa Volikogu koosolek I
Laupäeva hommik, 5. Oktoober, 2019 Alexela Kontserdimaja, Tallinn

Vastavalt Euroopa Foorumi Protseduurireeglitele on Euroopa Volikogu Foorumi eeskirjade loomise ning kontrolli organ.

Euroopa Volikogu koosneb igat Liikmesriiki esindavast ühest hääleõiguslikust delegaadist. Iga konstitutsionaalse Euroopa ala riigis tegutsev Lions Organisatsioon võib saada Euroopa Foorumi liikmeks eeldusel, et selle liikmelisus on heaks kiidetud ning kinnitatud Euroopa Volikogu poolt.

Volikogu koosoleku agenda kinnitatakse Foorumi Presidendi poolt lähtudes resolutsiooni kavanditest, mis esitatakse Volikogu Liikmete poolt.
Resolutsiooni kavandid tuleb esitada inglise keeles Foorumi presidendile ning Nõustaja & Arhivaarile hiljemalt 15. juuniks.

Hiljemalt 31. juulil avalikustab Foorumi President resolutsioonide kavandid Foorumi veebilehel koos e-kirja teavitusega Liikmetele, et võimaldada põhjalik ettevalmistus aruteludeks ning hääletuseks, mis leiab aset Euroopa Volikogu koosolekul.

Euroopa Volikogu koosolekud on avatud kõikidele Lõvidele. Hääleõigus on vaid ühel volitatud delegaadil Liikmesriigi kohta.
Volikogu koosoleku esimeheks on Foorumi President, teda assisteerivad Foorumi Asepresident, Peasekretär ning Nõustaja & Arhivaar.

 

EF2019 Euroopa Volikogu koosolek – arutelud
Laupäeva õhtu, 5. oktoober, 2019 Nordic Hotel Forum, Tallinn

Selle koosoleku eesmärgiks on pidada avalikke mitteformaalseid arutelusid, mille tulemusena ette valmistada otsused, mis võetakse vastu järgmisel päeval.

Resolutsiooni kavandeid võib täiendada või tagasi võtta ning võidakse soovida täiendavat informatsiooni. Küll aga ei tohi luua ega esitada uusi resolutsiooni kavandeid.

Kõik dokumentatsioon ning täiendavalt soovitud informatsioon avaldatakse sellel leheküljel peale Volikogu koosolekuid.

See koosolek on avatud kõikidele Lõvidele.

Ka selle koosoleku esimeheks on Foorumi President, teda assisteerivad Foorumi Asepresident, Peasekretär ning Nõustaja & Arhivaar.

 

EF2019 Euroopa Volikogu koosolek  II
Pühapäeva hommik, 6. oktoober 2019, Alexela Kontserdimaja, Tallinn

Kõik mitteametlikud sõnavõtud ning arutelud on peetud eelneval päeval ning see koosolek keskendub ainult agendas olevatele valimistele ning resolutsioonide hääletamisele. Kui samaaegselt ei ole teatavaks tulnud uut asjakohast informatsiooni, ei ole arutelud siinkohal lubatud.

Uusi resolutsioone ei tohi selle koosoleku raames esitada.

Lisaks kokkulepitud agendale võib mõne seminari tulemusena seminari esimees esitada ettepaneku hiljemalt eelmise päeva 18:00ks ning paluda konsulteerivat hääletust. Taolise ettepaneku presenteerimiseks on ette nähtud maksimaalselt 3 minutit.

Lõplik agenda avaldatakse sellel lehel peale Volikogu arutelude koosoleku lõppu.

See koosolek toimub peaauditooriumis ning on avatud kõikidele Lionitele, kuid iga Liikmesriigi kohta võib vaid üks volitatud delegaat hääletada ning sõna võtta.

Volikogu koosoleku esimeheks on Foorumi President, teda assisteerivad Foorumi Asepresident, Peasekretär ning Nõustaja & Arhivaar.

Protseduurireeglite Artikkel 5 laieneb nendele koosolekutele.