Reede 10/04/2019

Erinevate konverentsikeskuste ruume tähistavad järgmised nimed:

Sokos Hotel Viru  Allegro, Andante 1, Andante 2, Bolero, Duetto, Forte, Grande, Grande 1, Grande 1+2, Grande 2, Grande 3, Semi

Nordic Hotel Forum Sirius, Capella, Arcturus, Vega, Altair, Miitsar

8:30-17:30

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 8:30 – 17:30
Teema Lionite Euroopa Thomas Kuti Muusikavõistlus – Esimene ja teine voor
Asukoht Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia
Sihtrühm Kõikidele kuulajatele avatud
Eesistuja Lion Ingo Brookmann
Eesistuja asetäitja PDG Ragnar Lõivukene
Kirjeldus Euroopa riikidest kohale tulnud kandidaadid esitavad kohustusliku muusikalise loo ning esimese loo akustilisel kitarril

09:00-9:30

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 9:00 – 9:30
Teema Avakõne: Kohanemine kiiresti muutuva maailmaga
Asukoht Sokos Hotel Viru – Grande (1-3)
Sihtrühm Kõikidele kuulajatele avatud
Eesistuja DG Märt Viileberg
Kõneleja Kristjan Lepik
Kirjeldus Kuidas juhtida oma ettevõtet või riiki sel kiiresti muutuval ajal? Tehnikavaldkonna kiire areng sekkub paljudesse teistesse valdkondadesse, elanikkond vananeb ja riigid seisavad silmitsi korraga paljude väljakutsetega.

9:00-12:30

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 9:00 – 12:30
Teema Noorte Laagri & Noortevahetuse juhtide koosolek
Asukoht Nordic Hotel Forum – Sirius
Sihtrühm Kõikidele kuulajatele avatud
Eesistuja YCEC Margus Malla
Eesistuja asetäitja YCEC Jovan Gavrilovski
Kõnelejad Noortevahetuste eesistujad
Sekretär YCEC Paul Vanderhaegen, YCE Euroopa sekretär
Kirjeldus Ettekanded, avatud mikrofon, istungi protokolli kinnitamine

9:00-10:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 9:30 – 10:00
Teema Avakõne: Ülerahvastatus maailmas
Asukoht Sokos Hotel Viru – Grande (1-3)
Sihtrühm Kõikidele kuulajatele avatud
Eesistuja Lion Riina Quak
Kõneleja Professor Dr. Tarmo Soomere
Kirjeldus
Harva mõtleme teemadele, kuidas on kliimamuutuste tagajärjel tõusnud järkjärgult õhutemperatuur, muutunud sademete hulk või merevee tase. Probleem peitub selles, et muutused ilmnevad ekstreemsete sündmuste tagajärjel ning looduslike ökosüsteemide ja inimasutuste vastupanuvõime võib hetkega väheneda. Isegi kui võiksime tunda kaasa jääkarudele, kelle jäine keskkond hävineb vaikselt, muutub eriti katastroofiliseks olukord siis, kui väline surve (nt veetase) tõuseb üle teatud väärtuse. Eriti suurt survet avaldab see rannikupiirkondadele, kus äärmuslikud veetasemed ning kõrged lained võivad suuri linnu lihtsalt hävitada ning uputada ja inimestel ei ole peale tormi enam kuhugi naasta. Seda on eelmise aastatuhande jooksul Euroopas mitmeid kordi juhtunud. On tõenäoline, et 2070. aastaks peab rohkem kui miljard inimest otsima endale selle tõttu uue elukoha. Massiivne ränne mõjutab pikapeale tervet tsivilisatsiooni, sh ka neid riike, kus täna on meeldiv kliima ning mis asuvad merepinnast oluliselt kõrgemal. On ebatõenäoline, et sellist olukorda tulevikus vältida saab, kuid on mitmeid viise, kuidas saame end selleks ette valmistada ning läbi erinevate tegevuste muuta inimkonda tugevamaks.

10:30-12:30

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 12:30
Teema Euroopa-Aasia komitee
Asukoht Nordic Hotel Forum – Arcturus
Sihtrühm Lionid, kes tunnevad huvi erinevatest Euroopa riikidest pärit inimeste üksteise vahelise mõistmise vastu ning saada teadlikumaks Euroopa kodanike vaimust ning sellest, kuidas Lionism Euroopas on levinud.
Eesistuja PDG Renato Carlo Sambugaro
Eesistuja asetäitja PID Elien Van Dille
Kõneleja MJF Inna Flaga
Sekretär VDG Manuela Lott
Kirjeldus Euroopa-Aasia komitee loodi selleks, et aidata Euroopa lionite kogemuse najal toetada lionite tegevust Aasias.

10:30-12:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 12:00
Teema Bert Masoni Noore Heatahtesaadiku konkurss SISSEJUHATUS
Asukoht Nordic Hotel Forum – Altair
Sihtrühm Kõikidele kuulajatele avatud
Eesistuja Lion Pompilia Szellner
Kõneleja Lion Pompilia Szellner
Kirjeldus
Bert Masoni Noore Heatahtesaadiku konkurss tutvustamine

10:30-12:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 12:00
Teema GAT Kordinaatorite Nõupidamine
Asukoht Nordic Hotel Forum – Capella
Sihtrühm Nõukogu eesistujad, piirkonna kubernerid, MD ja D koordinaatorid,  New Voices, Specialty Clubs koordinaatorid Leod
Eesistuja PID Robert Rettby
Eesistuja asetäitja PID Claudette Cornet
Kõneleja Avatud arutelud
Kirjeldus Piirkonna GAT, GMT, GLT ja GST

10:30-12:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 12:00
Teema Euroopa Aafrika komitee (kinnine koosolek)
Asukoht Sokos Hotel Viru – Duetto
Sihtrühm Ainult nõukogu liikmed
Eesistuja PDG Heinemann
Eesistuja asetäitja PDG César Mahina Kalakuta
Kõneleja Kõik komitee liikmed
Sekretär PP Rita Bella Ada
Kirjeldus Kava:
– Avasõnad ja tervitused
– Sissejuhatus
– Skopje 2018 Euroopa foorumi kinnise koosoleku protokoll
– Uute komitee liikmete heakskiitmine, kui kandidaate on
– Eesistuja poolt koostatud aruanne arengust peale 2018. aasta Euroopa Foorumit
– Nõukogu veebilehekülg,
– Kiirabilaevad DRC (Danish Refugee Council) jaoks,
– arutelu või komitee sihid 2019./-20. aastaks
– Muudatused
– Lõppsõna

10:30-12:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 12:00
Teema
Pagulaste abistamise komitee (kinnine istung)
Ruum Sokos Hotel Viru – Semi
Sihtrühm Ainult komitee liikmed
Eesistuja Lion Claudia Balduzzi
Eesistuja asetäitja PID Howard Lee
Kõnelejad Kõik RRC komitee liikmed
Sekretär Lion Claudia Balduzzi
Kirjeldus Komitee probleemide ja tuleviku alased disskussioonid

10:30-12:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 12:00
Teema
LCI privaatsuse töögrupp (kinnine koosolek)
Ruum Nordic Hotel Forum – Vega
Sihtrühm Ainult komitee liikmed
Eesistuja ID Regina Risken
Kirjeldus Vastavalt töögrupi päevakavale.

10:30-13:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 13:00
Teema Maailma kohvik: Loome koos jätkusuutliku tuleviku – Lionid võitlevad koos puhta vee eest
Asukoht Sokos Hotel Viru – Grande 1
Sihtrühm Kõikidele kuulajatele avatud
Eesistuja Lion Karoliina Vilander
Kõnelejad Lion Karoliina Vilander
Lion Mika Pirttivaara
Lion Tiitus Tuohikorpi
Kirjeldus Arendame koos ideid ja uusi lähenemisi, kuidas Lionid ja Leod koos partneritega saaksid lahendada erinevaid puhta vee ja säästva ringmajandusega seotud keskkonnalaseid väljakutseid.

10:30-13:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 13:00
Teema Maailma kohvik: Räägime prügist! Kuidas koostada enda „Hoian puhtust“ kava
Asukoht Sokos Hotel Viru – Grande 2
Sihtrühm Kõikidele kuulajatele avatud
Eesistuja Kadi Kenk
Eesistuja asetäitja Lion Riina Quak
Kõneleja Kadi Kenk
Kirjeldus Heidame pilgu tänase maailma resursside kasutusse. Avastamata valdkonnas, millesse ehk lionid tahavad panustada (nt sotsiaalsed tööjõu probleemid jäätmete käitlemises; haridus lastele, kes korjavad ja elavad prügist; investeerimine kommunaalsete jäätmete käitlemisesse, et jäätmereostusest tingitud tervisemurede vastu võidelda) ja arutleme, kuidas juba olemasolevate lioni projektide kaudu positiivset mõju suurendada, et saada jäätmevabaks.

10:30-13:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 10:30 – 13:00
Teema Maailma kohvik: Kliimakompensatsioon: Jätkusuutlike lionite klubi – Kliimasõbralikud tegevused
Asukoht Sokos Hotel Viru – Grande 3
Sihtrühm Klubi presidendid, Ala ja piirkonna esiistujad, piirkondlikud juhid, keskkonna eesistujad
Eesistuja DG Prof. Angelika Meeth-Milbradt
Eesistuja asetäitja IPDG Wolfgang Tiersch
Kõnelejad Leo-ILO Alina Ritter
2. VG Roswitha Hahn
DG Gerlinde Brandstetter
Sekretär PDG Dr. Gerhard Noe
KirjeldusE Inimtegevuse tagajärjel on maa keskmine õhutemperatuuri 20. sajandil oluliselt tõstnud. Meie elustiili tagajärjel tekivad kasvuhoonegaasid, mille tagajärjjel on ohus meie endi vabadus, rahu ja heaolu. Kutsume üles kõiki ühiskonnarühmi tegutsema! Lionid ja leod – võtkem vastutus!. Mida saab kohalikul tasandil teha, mida globaalselt, et globaalse soojenemise tagajärgi vähendada ja tagasi pöörata?
Millised võiksid olla soovitused klubide tedevuseks ja ennetavad kliimat kaitsvad projektid.

11:00-13:00

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 11:00 – 13:00
Teema Uute liikmete töötuba
Asukoht Sokos Hotel Viru – Bolero
Sihtrühm Lionid ja leod, kes osalevad foorumil esimest korda
Eesistuja Leo Karin Künnapas
Eesistuja asetäitja Lion Heili Pirso
Kõnelejad Leo Karin Künnapas & Lion Heili Pirso
Sekretär KINNITAMISEL
Kirjeldus Koosolek kõikidele, kes Euroopa foorumit esimest korda külastavad. Koosoleku eesmärk on anda ülevaade foorumil toimuvast ning teineteist paremini tundma õppida.

11:00-13:00

Kuupäev Reede, 4. oktoober
Aeg 11:00 – 13:00
Teema WaSH WG juhatuse koosolek (kinnine koosolek)
Asukoht Sokos Hotel Viru – Allegro
Sihtrühm Wash juhatuse liikmed
Eesistuja PDG Reinhold Hocke
Eesistuja asetäitja
PDG Moritz Bickel
Kõneleja PDG Reinhold Hocke
Sekretär IPDG Hans-Ludwig Rau
Kirjeldus Koosoleku eesmärk on välja selgitada probleemsed valdkonnad ja töögrupi raskused ning koos arutades jõuda elluviidavate lahendusteni. Kõik foorumil osalevad piirkonnad võivad koosolekule saata oma WaSH töögrupi esindaja.
Hetkeseisuga on WaSH töögrupi ametlikud liikmed: MD 102 (Šveits), MD 103 (Prantsusmaa), MD 105 (Briti saared ja Iirimaa), MD 106 (Taani), MD 107 (Soome), MD 108 (Itaalia), MD 111 (Saksamaa), MD 112 (Belgia), eelpool mitte nimetatud Euroopa Foorumi liikmesriigid (MD) võivad esitada ühe esindaja ja saata ta WaSH töögrupiga liituma.

14:15-15:15

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 14:15 – 15:15
Teema Lionite paraad
Asukoht  Sokos Hotel Viru – Alexela Kontserdimaja
Sihtrühm Lionid, Leod, külalised ja nende kaaslased
Korraldaja PDG Vello Tamm
Kirjeldus Ühine paraad kõikidele lionitele ja leodele liigub Sokos Hotel Virust kuni Alexela Kontserdimajani (500 meetrit). Pane selga rahvariided, või kanna rahvusvärve ning võta kaasa riigi lipp! Lions EF 2019 organiseeriad annavad iga riigi esindajale nende riigi lipu, mis kantakse pärast paraadi lavale.

16:00-17:30

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 16:00-17:15
Teema Avatseremoonia – Eesti Euroopas ja Euroopa Eestis.
Asukoht Alexela Kontserdimaja
Sihtrühm Lionid, Leod, külalised ja nende kaaslased
Võõrustaja PID Kalle Elster, Foorumi president
Ürituse juht Janek Reimal
Tseremoonia juht Anu Välba
Kirjeldus
Lions Euroopa foorumi ava- ja lõputseremoonia ideeks on tutvustada eurooplastele lionite tegevust Eestis ja seotust Euroopaga. Muusikaline programm koosneb tuntud Euroopa heliloojate kompositsioonidest kombineerituna Eesti folkmuusika ja ürgsete rütmidega. Sellest on ka tingitud artistide valik: Estonian Voices, Veljo Tormis, Arvo Pärt ja Rein Rannap. Käesolevas loetelus olevad artistid pakuvad mitmekülgset muusikalist elamust: Estonian Voices – kaasaegne muusika segatuna ürgsete rütmidega, väga eestimaine ja võimas: Veljo Tormis, kaunis kammermuusika Arvo Pärdilt, Rock’n’roll ja eepiline: Rein Rannap. Muusikaline kava Sander Mölderi poolt.

17:30-20:30

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 17:30-20:30
Teema Vastuvõtu õhtu
Asukoht Alexela Kontserdimaja
Sihtrühm Lionid, Leod, külalised ja nende kaaslased
Võõrustaja Lion Raivo Vilbaste
Ürituste juht Janek Reimal
Tseremoonia juht Anu Välba
Kirjeldus Avatseremooniale järgneb Eesti teemaline vastuvõtu õhtu, kus tutvustame, mida meie väikesel riigil pakkuda on. Muusikat teeb folkansambel Untsakad.

21.00-

Kuupäev  Reede, 4. oktoober
Aeg 21:00 –
Teema Ametlik järelpidu
Asukoht Amigo Ööklubi (Sokos Hotel Viru)
Sihtrühm Lionid, Leod, külalised ja nende kaaslased
Kirjeldus Ametlik järelpidu kõigile foorumi osalejatele. Lions EF osalejatele on sissepääs tasuta.
Social & Agora Translated Main Meetings
International Relations Mediterranean, Euro-Africa, Euro-Asia, UNO, EU Parliament, UN-EU and Lions…, etc Activities Service & humanitarian projects, fundraisers, LCIF, etc.
Youth & YEC Thomas Kuti Contest (Music Contest)
Thematic meetings, including PR & Communication