NOORTEVAHETUS

Noortelaager ja noortevahetusprogramm (YCE) loodi 1961 aastal viimaks ellu ideed globaalsest kodanikust. Igal aastal annab programm võimaluse tuhandetele noortele inimestele üle maailma kogeda elamist teises kultuuris ja saada uut maailmatunnetust välismaale reisimise kaudu. Oluline erinevus teiste sarnaste programmidega on see, et YCE pole seotud ei akadeemiliste õpingutega ega ka töötamisega. Osalejaid julgustatakse kasutama seda reisimisvõimalust, et esindada oma kodumaad ning tutvustada oma kultuuri, samal ajal kui kogetakse uut, luuakse rahu ning ollakse rahvusvahelise ühtsustunde saadik.
YCE koosneb erinevatest Lionite Noortevahetusest ja/või Lionite Noorte laagritest, mida korraldavad Lions klubid üle maailma. Lionite Noortevahetus kestab kokku kolm kuni kuus nädalat. See võib-olla ka ainult perekonnas elamine nendes riikides, kus noortelaagreid ei toimu. Lionite Noortelaagrid kestavad üks või kaks nädalat ning tavaliselt sisaldab see ka perekonnas elamist, kas siis enne või pärast laagrit.
Nii laagrite, kui noortevahetuste tegevused võivad hõlmata väljasõite kultuuri- või looduspaikadesse, sportimist, osalevate riikide esitlusi, juhitud diskussioone ning isegi kohalikes heategevusprojektides osalemist koos Lions klubide liikmetega.

Lionid, kes on seotud YCE’ga on pühendunud:
• Viima kokku erinevate riikide inimesi, et luua heategevuslikke võrgustikke
• Vahetama ideid ja kutuurilisi vaateid
• Edendama rahvusvahelist arusaamist ning head tahet
• Tegutsema maailmarahu nimel ning looma inimeste vahelist mõistmist
• Julgustama noori austama erinevaid mõtteviise

Noortelaager ja Noortevahetusprogramm (YCE) võib olla võimalus noore jaoks, kes:
• On valmis alustama elumuutva seiklusega, mis avab ta meeled ja südame
• Huvitub teistest kultuuridest ning eluviisidest
• Soovib arendada oma võõrkeele oskust
• Soovib luua uusi sõprussuhteid erineva tausta, uskumuste ja traditsioonidega inimestega

YCE osaleja soovib:
• Elada teise riigi perekonnas
• Kohtuda omaealistega üle maailma
• Õppida lähemalt Lionsite võõrustajalt humanitaarabi tegevuse kohta
• Süvendada arusaamist iseendast ning maailmast enda ümber
• Õppida sellest, mis on meie kõigi jaoks ühine ja erinevustest, mida me teineteises austame, kus iganes me ka elame

YCE Eesistujateks on Lions klubide liikmed, kes on määratud tegelema erinevate piirkondlike YCE programmidega üle maailma ning on pühendunud sellele, et programm oleks edukas.
Kontaktid ja informatsioon oluliste isikute kohta, laagrite kohta ning noortevahetuse võimalustest on kirjas: YCE Directory’s.
Euroopa Foorumil kohtab YCE Eesistujaid kõigist Euroopa riikidest ja alati on meil ka külalisi üle kogu maailma. Viimastel Foorumitel külastasid meid YCE eesistujad Austraaliast, Brasiiliast, Indiast, Jaapanist, Mehhikost ja USA’st.

YE programm Euroopa Foorumil on täiendus Foorumi üldisele programmile sisaldades:
• Kokkusaamist, koolitust ja õhtusööki YCE delegaatidele
• Nõupidamisi ja diskussiooni laagrite ning noortevahetuse edust, probleemidest ja reeglitest.
• Bazaari ehk turgu, kus erinevad riigid jagavad omavahel kogemusi ning sõlmivad kokkuleppeid laagripaikade asukohtade osas.

YCE eesistuja kinnitab, et valitud Lion tegutseb vastutustundlikult ning järgib kõiki YCE juhtnööre, mis on kinnitatud LCI nõukogu poolt.