VALVONTAKOMITEA

ID Heimo Potinkara, EF2019 Virkaatekevä Kansainvälinen johtaja
Yksi virkaatekevistä Kansainvälisistä Johtajista Euroopasta jonka yhdistyksen kansainvälinen puheenjohtaja on asettanut valvomaan Europa Forumia. Hän astuu virkaan Forumin lykkääntyessä (mahdollisessa Valvontakomission kokouksessa) ennen sitä tullen palvelemaan ja hänen kautensa tulee päättymään Forumin päättyessä.

PID Phil Nathan, EF Neuvoja ja Arkistoija 2017-2022 (tästä eteenpäin N&A)
Euroopan valtuuston viideksi vuodeksi valitsema, hänen tehtäviinsä tulee kuulumaan seurata kaikkia tehtyjä päätöksiä ja toimia valvonta- ja isäntäkomiteoiden neuvonantajana. N&A tulee olemaan Europa Forumin omatunto ja jatkuvuus. Hänen tulee varmistaa että tehtyjä päätöksiä noudatetaan oikein tulevina vuosina.

PCC Peter Brandenburg, EF Kirjanpitäjä 2017-2022 
Euroopan valtuuston viideksi vuodeksi valitsema, Hänen tehtävänään tulee olemaan foorumin kulujen hallinta ja niiden vertailu edellisten foorumeiden kanssa.

Valvontakomitea (SC)

Sen päätehtävänä on valvoa logistiikkaa, hallintoa, rahoitusasioita ja Europa Forumin sisältöä. Lisäksi sen tehtävänä on varmistaa että Europa Forum noudattaa lautakunnan käytäntö ohjesääntöä. Valvonta komitealla on seuraavat toimet:

EF2019:n Valvontakomission jäsenet:

 • ID Heimo Potinkara, Valittu Kansainvälinen Ohjaaja, Europa Forum 2019 Valvontakomission Puheenjohtaja
 • PID Kalle Elster, Puheenjohtaja EF2019
 • PID George Papas, Varapuheenjohtaja, puheenjohtaja EF2020
 • VDG Märt Viileberg, Ohjelmavastaava EF2019
 • PDG George Savvides, Ohjelmavastaava EF2020
 • PID Phil Nathan, EF neuvoja & arkistoija.

Tapaamisiin on kutsuttu:

 • PCC Peter Brandenburg, EF kirjanpitäjä
 • Ingo Brookman, LEMC
 • Pompillia Szellner, EF Young Ambassador
 • Madis Sinijärv, Pääsihteeri EF2019
 • Tiina Mirka, Varainhoitaja EF2019
 • Anneli Pilliroog, Tapahtumaohjelmajohtaja EF2019
 • Mari-Liis Vihul, Web Manageri EF2019
 • DG Arvi Perv, Vapaaehtoiset EF2019
 • IPDG Ragnar Lõivukene, Nuorten muusikoiden kilpailu EF 2019

ValvontaKomitea järjestelee työnsä oman valintansa ja ajan mukaan;
1. VK Virallinen tapaaminen lokakuussa 2018 Skopje EF
2. VK Virallinen tapaaminen helmikuu 2019 Tallinna.

Tähän tapaamiseen kutsutaan jäseniä tarpeen mukaan (i.e. The Thomas Kuti kilpailun PJ, jne.) eikä siitä koidu kuluja Isäntäkomitealle tai Forumille.
Jos valittu ID ja N&A katsovat tarpeelliseksi, voidaan lisäksi järjestää tapaaminen Forumin puheenjohtajan ja komitean jäsenten kanssa.
ValvontaKomitea voi lisäksi päättää kokouksista Forumin pitopaikalla, ennen ja jälkeen Forumin.

ID Heimo Potinkara

PID Phil Nathan

PCC Peter Brandenburg