ÖVERVAKNINGSKOMMITTÉN

ID Heimo Potinkara, EF2019 Utsedd till Internationell Direktör
En av de Verkställande Internationella Direktörerna från Europa som Organisationens Internationella President valt ut för att övervaka Europa Forumet. Han ska träda i tjänst omedelbart innan Forumet börjar (under Övervakningskommitténs möte) och hans tjänst kommer att upphöra när Forumet är över.

PID Phil Nathan, EF Rådgivare och Arkivarie 2017-2022 (nedan kallat A&A)
Väljs för fem år av Europeiska Rådet och hans arbete är att övervaka alla beslut som tas och ge råd till Övervakningskommittén och Värdkommittén. A&A kommer att vara Europa Forumets samvete och sammanhang. Han måste säkerställa att besluten som tas uppfylls under de nästkommande åren.

PCC Peter Brandenburg, EF Revisor 2017-2022
Väljs för fem år av Europeiska Rådet och hans arbete är att kontrollera utgifterna för Forumet och relatera dessa till föregående Forum som ägt rum.

Övervakningskommittén (SC)
Hans främsta uppgift är att övervaka logistiken, administrationen, frågor som rör ekonomin och innehållet för Europa Forumet. Övervakningskommitténs uppgift är dessutom att säkerställa att Europa Forumet uppfyller kraven i Styrelsens Policy Manual.
Övervakningskommittén har följande funktioner:

Medlemmar av EF2019 Övervakningskommitté:
• ID Heimo Potinkara, EF2019 Utsedd till Internationell Direktör, Ordförande för Övervakningskommittén av Europa Forum 2019
• PID Kalle Elster, President EF2019
• PID George Papas, Vice President, President EF2020 / tbc
• 1.VDG Märt Viileberg – Programdirektör EF2019
• PDG George Savvides, Programdirektör EF2020 / tbc
• PID Phil Nathan, EF Rådgivare & Arkivarie

Inbjudna till mötena:
• PCC Peter Brandenburg, EF Revisor
• Ingo Brookman, LEMC
• Pompillia Szellner, EF Unga Ambassadör
• Madis Sinijärv, Generalsekreterare EF2019
• Tiina Mirka, Kassaförvaltare EF2019
• Anneli Pilliroog, Ansvarig för Evenemang EF2019
• Mari-Liis Vihul, Ansvarig för Webbsidan EF2019
• DG Arvi Perv, Volontärer EF2019
• Margus Malla, Ungdomsutbyte EF2019
IPDG Ragnar Lõivukene – Unga Musikers Tävling

Övervakningskommittén arbetar enligt eget gottfinnande och sin egna tidsplan;
1. SC formellt möte i oktober 2018 i Skopje EF
2. SC formellt möte i februari 2019 i Tallinn.

Till detta möte bjuder man in medlemmar från Värdkommittén (t.e.x. Ordföranden för Thomas Kuti Tävlingen) utan att Värdkommittén eller Forumet betalar för detta.
Om den Verkställande Internationella Direktören och A&A tycker att det är nödvändigt kan ett extra möte arrangeras mellan Forumets President och medlemmarna i kommittén.
Övervakningskommittén kan också bestämma sig för att ha mötet på Forumets mötesplats, innan och efter Forumet.

ID Heimo Potinkara

PID Phil Nathan

PCC Peter Brandenburg