EUROOPAN NEUVOSTO

Tätä sivua tullaan päivittämään lopullisella asialistalla heinäkuussa 2019.

 

EF2019 Euroopan Neuvoston kokous I
Sunnuntaiaamuna, 5. lokakuuta, 2019 Alexela Concert Hall, Tallinn

Europa Forumin työjärjestyksen mukaan, Euroopan Neuvosto muodostaa ja säätelee Forumin käytäntöjä.

Se muodostuu yhdestä äänestysdelegaatista jokaiselle jäsenelle.  missä tahansa Eurooppaan perustuslaillisesti kuuluvassa maassa toimiva Lions Organisaatio voi tulla Europa Forumin jäseneksi, mikäli sen jäsenyys on Euroopan Neuvoston hyväksymä.

Neuvoston tapaamisten asialistat päättää Forumin puheenjohtaja, perustuen jäseniltä saatuihin esityksiin ja valvontakomitean helmikuun kokoukseen.
Esitykset tulisi lähettää Englannin kielellä Forumin Puheenjohtajalle sekä kopio Neuvojalle & Arkistoijalle 15.kesäkuuta mennessä.

Forumin puheenjohtaja julkaisee samat esitykset verkossa, sähköpostimuistutuksella jäsenille, viimeistään ennen 31. heinäkuuta, valmistellakseen heidät asianmukaisesti keskusteluun ja äänestykseen joka tapahtuu Euroopan Neuvoston Kokouksen aikana.

Euroopan Neuvoston kokous on avoinna kaikille Lionseille.
Kuitenkin vain yksi asianmukaisesti valittu delegaation jäsen voi äänestää.
Neuvostoa tulee johtamaan Forumin Puheenjohtaja, varapuheenjohtajan, sihteerin ja N&A:n avustamana.

 

EF2019 Euroopan Neuvoston kokous – Keskustelut
Sunnuntai-iltana, 5. Lokakuuta, 2019 at Nordic Hotel Forum, Tallinna

Tämän kokouksen tarkoituksena on epävirallinen kuuntelu ja avoin keskustelu seuraavana päivänä tehtävien päätösten valmistelemiseksi.

Ehdotukset voidaan muuttaa tai vetää pois ja lisätietoa voidaan pyytää. Uutta ehdotusta ei kuitenkaan voida esittää tällä aikaa.

Kaikki dokumentit ja pyydetyt lisätiedot tulevat olemaan tällä sivulla Neuvoston kokouksien jälkeen.

Tämä kokous on avoin kaikille Lionseille.

Kokousta johtaa Forumin Puheenjohtaja, Varapuheenjohtajan, sihteerin ja N&A avustamana.

 

Euroopan Neuvoston Kokous II
Sunnuntaiaamuna, 6. Lokakuuta 2019 Alexela Concert Hallilla

Kun epäviralliset kuulemiset ja avoimet keskustelut on käyty edellisenä päivänä, tämän kokouksen tulee keskittyä ehdotusten äänestämiseen ja asialistan valitsemiseen. Ellei uutta tärkeää tietoa ole ilmennyt sillä välin, keskustelut eivät ole ajankohtaisia.

Uutta ehdotusta ei tule esittää tänä aikana.

Asialistan lisäksi seminaarin tuloksena puheenjohtaja voi tehdä ehdotuksen viimeistään klo 18:00 edellisenä päivänä ja pyytää konsultoivaa äänestystä. Ehdotuksen esittämiseen on aikaa korkeintaan 3 minuuttia.

Lopullinen asialista tulee tälle sivulle Neuvoston keskustelu kokouksen jälkeen.

Tämä kokous pidetään pääauditoriossa ja se on avoin kaikille Lionseille. Kuitenkin vain yhdellä asianmukaisesti valitulla delegaatilla jäsentä kohti on puheenvuoro ja äänioikeus.

Kokousta johtaa Forumin Puheenjohtaja varapuheenjohtajan, Forumin sihteerin ja N&A:n avustamana.

Ohjesääntöjen artikla V pätee.