MUSIKTÄVLING

VÄLKOMNA TILL LEMC 2019 I TALLINN!
LIONS EUROPEISKA MUSIKTÄVLING SOM HÅLLS FÖR 28 GÅNGEN
THOMAS KUTI ÄR DEDIKERAD TILL DEN KLASSISKA GITARREN.

Först och främst är unga musiker som är födda 1995 eller senare välkomna att delta i Lions europeiska musiktävling som hålls för 28 gången.
Kontakta Lions organisationen i ditt land via internet för mer information och registrering. Först kommer du att delta i lokala eller nationella förberedelser som kommer att äga rum nästa vår.

GENERELL INFORMATION
Ett musikpris ges ut varje år under Lions Europa Forumet för att främja unga begåvade europeiska musiker. Musiktävlingen kommer att hållas på Forumet och instrumentet som spelas ändras varje år.
Texten nedan är ett utdrag from reglerna. Vid tveksamhet gäller endast den officiella versionen av förordningen.

Deltagare
1. Deltagarna bör vara födda 1995 eller senare.
2. Deltagarna bör ha varit bosatta i ett av länderna som deltar i Europa Forumet i minst fem år innan den 1 januari året då tävlingen äger rum.
3. ”Deltagande länder” är länder som är fastställda i Artikel III i Procedurreglerna för Europa Forumet.
4. Ingen tidigare vinnare av Europa Forumets musiktävling får delta igen.
5. Varje deltagande land får nominera en (och endast en) deltagare till tävlingen. Preliminära tävlingar hålls i de flesta deltagande länderna i större eller mindre områden. Mer information om dessa preliminära tävlingar kan hittas på webbsidorna för områdena. Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor.
6. Deltagarna måste registreras hos kommitténs ordförande senast den 30 juni året då tävlingen hålls.
7. Kostnaderna för att kunna delta i tävlingen måste betalas av landet som deltagaren kommer från.

Tävling
Tävlingen utförs i tre steg. Först ska alla deltagare spela det föreslagna musikstycket.
Därefter spelar de ett av musikstyckena som de själva valt ut. En högt kvalificerad internationell jury väljer ut de sex bästa tävlande för sista rundan och gör valet baserat på två musikstycken som de spelar.
Dessa sex utvalda kommer att spela sitt andra musikstycke under sista omgången.

Priser
Man kan vinna följande priser:
1 plats: 5000 EUR
2 plats: 3000 EUR
3 plats: 2000 EUR
Om möjligt kommer även andra priser att delas ut.

Mer information på den engelska språksidan!