LIONS INTERNATIONELLA KLUBB (LCI)

Världens största Serviceorganisation.
Med 48 000 klubbar och över 1,5 miljoner medlemmar är vi den största serviceorganisationen i världen. Vi är också en av de mest effektiva organisationerna.

Internationella Presidenten Gudrun Yngvadottirs Tema – Vi hjälper
Tack vare erfarna människor från hela världen har vår stora organisation en mer än 100 år lång historia. Medan varje internationella president medför sitt unika perspektiv och kunskap till Lions Internationella Klubb, finns det (och kommer alltid att finnas) en gemensam sak som förenar alla Lions: service. Med detta som mål, åtar varje president sig att hjälpa klubben att erbjuda även bättre service som har en god inverkan på vårt lokala och globala samhälle.

Meddelande från vår President – Bortom horisonten
Det finns fortfarande sådan service, som även inte Lions kan uppnå. När den Internationella Presidenten Gudrun Yngvadottir styr Lions Internationella Klubb kommer vi och våra klubbar att uppnå en sådan nivå av god humanitär vilja som världen tidigare inte har sett.

Vår President fokuserar på – Tillsammans med 1,5 Miljoner Lions kan vi
Internationella Presidenten Yngvadottirs program och initiativ fokuserar på de fyra huvudelementen för Lions internationella organisation som är viktiga för att föreningen skall kunna utvecklas vidare.
1) Utveckla medlemmar
2) Förbättra ledarskapsförmåga
3) Främja Lions gemenskapen
4) Dela med oss av våra berättelser

LIONS CLUBS INTERNATIONELLA STIFTELSE (LCIF)
LCIF arbetar varje dag med att uppfylla vårt mål: ”Stödja Lions klubbens och dess partners ansträngningar i att hjälpa samhällen både lokalt och globalt genom att ge hopp och påverka andra liv genom humanitära projekt och bidrag.”

Sedan Stiftelsen grundades år 1968 har vi stött Lions humanitära verksamhet runt om i världen genom att bevilja över 13 000 bidrag till ett sammanlagt värde på över 1 miljard USD inom fyra nyckelområden d.v.s. syn, ungdomar, katastrofhjälp och annat humanitärt arbete.

Vi ger syn. LCIF ger syn till nödlidande överallt i världen genom att kämpa mot ögonsjukdomar, bygga infrastruktur för att förbättra utbudet av vård för synskador och genom att öka antalet ögonläkare och göra synvården mer rättvis och hållbar.

Vi stödjer unga. Alla unga människor förtjänar att få en utbildning, känna sig älskade och ha en sund uppväxt så att de får en chans att uppfylla sina drömmar. Med hjälp av Lions Quest positiva ungdomsutvecklingsprogram hjälper LCIF barn att lära sig att samarbeta, fatta positiva beslut och tjäna sitt samhälle. Stiftelsen stödjer dessutom unga genom att bygga skolor, ungdomscentraler och yrkesutbildningscentrum.

Vi erbjuder katastrofhjälp. Lions är oftast först på plats efter en katastrof för att ge katastrofhjälp och LCIF-stiftelsen är där och stödjer dem. Vi hjälper drabbade samhällen att klara sig efter katastrofer och ger människor ett nytt hopp genom att återuppbygga deras bostäder och liv.

Vi löser humanitära behov. Föremål för hjälpinsatserna är världsomfattande hälsoproblem såsom mässling och diabetes samt hjälp till handikappade så att de kan leva ett självständigare och mera tillfredsställande liv, LCIF ägnar sig åt humanitär service av olika slag. LCIF-stiftelsen fortsätter att utveckla och utvidga program för att möta nya behov som uppstår i världen.

Läs mer genom att besöka följande länkar:
Lions Internationella Klubb
Lions Clubs Internationella Stiftelse
Lions 100
Procedurregler för Europa Forumet
Lista av Europa Forum
Europa Forumets historia