LIONS INTERNATIONELLA KLUBB (LCI)

Världens största Serviceorganisation.
Med 48 000 klubbar och över 1,5 miljoner medlemmar är vi den största serviceorganisationen i världen. Vi är också en av de mest effektiva organisationerna.

VÅR INTERNATIONELLA PRESIDENT

Som medlem i Lions i mer än 40 år föregår vår internationella president, Dr. Jung-Yul Choi, med gott exempel. Hans karriär och liv har definierats av arbetsmoral och en passion för att överbrygga skillnader, skapa kontakt mellan människor och genom mångfald skapa harmoni för alla.

Mångfald för allas bästa

Lions hjälper inte bara världen. Vi representerar den. Under presidents Chois år kommer vi att förena klubbar och samhällen runt om i världen eftersom allas bästa endast kan uppnås när vi går samman som en.

De många sätt på vilka vi hjälper

President Chois program och initiativ kommer att fokusera på några huvuddelar av Lions Clubs International, vilka är mycket viktiga för vår uppgift att hjälpa.

  1. Skapa medlemstillväxt genom mångfald
  2. Utöka hjälpinsatsernas påverkan globalt
  3. Stödja vår globala stiftelse, LCIF.
  4. Stärka varje medlem som ledare

Las mer…

LIONS CLUBS INTERNATIONELLA STIFTELSE (LCIF)
LCIF arbetar varje dag med att uppfylla vårt mål: ”Stödja Lions klubbens och dess partners ansträngningar i att hjälpa samhällen både lokalt och globalt genom att ge hopp och påverka andra liv genom humanitära projekt och bidrag.”

Sedan Stiftelsen grundades år 1968 har vi stött Lions humanitära verksamhet runt om i världen genom att bevilja över 13 000 bidrag till ett sammanlagt värde på över 1 miljard USD inom fyra nyckelområden d.v.s. syn, ungdomar, katastrofhjälp och annat humanitärt arbete.

Vi ger syn. LCIF ger syn till nödlidande överallt i världen genom att kämpa mot ögonsjukdomar, bygga infrastruktur för att förbättra utbudet av vård för synskador och genom att öka antalet ögonläkare och göra synvården mer rättvis och hållbar.

Vi stödjer unga. Alla unga människor förtjänar att få en utbildning, känna sig älskade och ha en sund uppväxt så att de får en chans att uppfylla sina drömmar. Med hjälp av Lions Quest positiva ungdomsutvecklingsprogram hjälper LCIF barn att lära sig att samarbeta, fatta positiva beslut och tjäna sitt samhälle. Stiftelsen stödjer dessutom unga genom att bygga skolor, ungdomscentraler och yrkesutbildningscentrum.

Vi erbjuder katastrofhjälp. Lions är oftast först på plats efter en katastrof för att ge katastrofhjälp och LCIF-stiftelsen är där och stödjer dem. Vi hjälper drabbade samhällen att klara sig efter katastrofer och ger människor ett nytt hopp genom att återuppbygga deras bostäder och liv.

Vi löser humanitära behov. Föremål för hjälpinsatserna är världsomfattande hälsoproblem såsom mässling och diabetes samt hjälp till handikappade så att de kan leva ett självständigare och mera tillfredsställande liv, LCIF ägnar sig åt humanitär service av olika slag. LCIF-stiftelsen fortsätter att utveckla och utvidga program för att möta nya behov som uppstår i världen.

Läs mer genom att besöka följande länkar:
Lions Internationella Klubb
Lions Clubs Internationella Stiftelse
Lions 100
Procedurregler för Europa Forumet
Lista av Europa Forum
Europa Forumets historia