VÅR BÄSTA VÄN KAN RÄDDA LIV!

Låt oss stödja träning av Diabeteshundar.

Innan Forumet äger rum har vi bestämt oss för att finansiera tolv diabeteshundar för unga människor som lider av typ 1-diabetes.
Dessa tränade hundar kommer att lämnas över av oss alla till unga människor på Avslutningsceremonin som äger rum på söndagen den 6 oktober.
Det donerade beloppet kan du hitta på denna webbsida.

PID Kalle Elster: Kära Lions, hjälp oss att träna diabeteshundar för unga människor genom att donera pengar. Tolv hundar tränas redan nu.

Vad är diabeteshundar?
Diabeteshundar är särskilt tränade för att hjälpa människor som lider av diabetes genom att varna de om deras blodsockernivå har blivit för låg eller hög och de kan även känna av ifall någon precis kommer att lida av eller precis lidit av en hypoglykemisk eller hyperglykemisk episod.
Syftet med att träna hundarna är att göra det möjligt för människor som lider av typ 1-diabetes att förbättra livskvaliteten genom att hjälpa familjer at träna deras diabeteshundar.

Du kan donera när du registrerar dig till EF eller överföra pengar till:

Mottagare: LIONS EF2019 MTU
Bankkontonummer: EE791010220255292226
SWIFT (BIC): EEUHEE2X
Förklaring: Hypo Dogs

 

Tack så mycket!